Nowa książka o objawieniach z Trevignano Romano

Od kilku lat Matka Boża w przesłaniach z Trevignano Romano przestrzega nas wszystkich przed tym, co się już dzieje i co jeszcze może się wydarzyć. O czym mówi Maryja w najnowszych przesłaniach? Czy proroctwa płynące z Włoch już się spełniają? W czym powinniśmy szukać schronienia?

Przeczytaj fragment książki “Czułość Maryi i słowa napomnienia dla Jej dzieci” Ferdinando Carignaniego.

 

Kościół nad przepaścią?

Wiele ze słów kierowanych do wiernych podczas objawień Maryi dotyczyło wiary i Kościoła katolickiego. Postępowi przedstawiciele Kościoła zgłosili inicjatywy mające na celu modyfikację liturgii (np. zmianę modlitw) i zmianę kierunku nauczania, co jest sprzeczne z prawdą Ewangelii. Postawa Watykanu wobec innych religii wydaje się zbyt ustępliwa, a nowy kurs obrany przez Kościół katolicki wydaje się zmierzać w stronę znacznego zbliżenia do innych wyznań. Wygląda na to, że ostatecznym celem jest położenie podwalin pod jedną światową religię, a tym samym odejście od mandatu powierzonego Kościołowi przez Jezusa, a mającego na celu obronę i szerzenie Jego słowa. Podejmowano różne próby weryfikacji doktryny, na przykład pod kątem dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, co wzbudziło wątpliwości i zakłopotanie większości wiernych.

Skandale dotyczące wysokich hierarchów kościelnych (od pedofilii po przywłaszczenie pieniędzy), które wypłynęły w ostatnim czasie, dowodzą, że ostrzeżenia przed degradacją Kościoła, zawarte w licznych orędziach Matki Bożej w objawieniach w Trevignano Romano, nie były oderwane od rzeczywistości. Zarządzenia władz w czasie pandemii, zaakceptowane bez sprzeciwu przez hierarchie kościelne (zamknięcie kościołów i brak dostępu do sakramentów, ograniczona liczba wiernych obecnych na Mszy, rozdawanie Komunii Świętej na rękę), dowodzą prawdziwości orędzi dotyczących odstępstw w Kościele, przekazywanych ludzkości przez Jezusa i Matkę Bożą (niektóre z proroctw powierzonych innym mistykom uprzedzały już chrześcijan o rosnących trudnościach, jakie napotkają w przyszłości w uczestnictwie we Mszy Świętej i przyjmowaniu Eucharystii).

 

Czułość Maryi

W ostatnich przesłaniach, w odróżnieniu od dotychczasowych, zawarte są pouczenia dotyczące działań, jakie należy podjąć, aby poradzić sobie z poważnymi trudnościami przepowiedzianymi przez niebo, które konkretnie odzwierciedlają się w zmianie aktualnej sytuacji. Dostrzegamy wolę Matki Bożej, która pragnie wziąć wiernych za rękę i prowadzić krok po kroku w trudnych próbach, do których pokonania są wezwani. W orędziu z 21 marca 2020 roku Matka Boża potwierdziła, że Jej „misją” na ziemi jest ostrzeganie ludzi przed dramatycznymi wydarzeniami, aby przygotować ich do stawienia im czoła bez lęku:

Ukochane dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie.

Moje ukochane dzieci, jakże jesteście przestraszone

z powodu tego wszystkiego, co się dzieje.

Zeszłam na ziemię, aby was ostrzec i przygotować

na wszystko, co miało się wydarzyć.

Z niektórych zdań zawartych w przesłaniach, jakie Matka Boża powierzyła Giselli w tych miesiącach, można wywnioskować, że obawia się Ona serii „apokaliptycznych” wydarzeń, które będą miały miejsce w niezbyt odległej przyszłości („najgorsze, jakie ludzkość kiedykolwiek przeżyła”), wśród nich nadejścia Antychrysta i zaciekłych prześladowań chrześcijan. Te wydarzenia, według orędzia, prawdopodobnie będą miały miejsce, gdy „ofiara eucharystyczna Mszy Świętej” zostanie usunięta ze świata.

 

WIĘCEJ O KSIĄŻCE ZNAJDZIESZ TUTAJ

 

 

 

 

Czego naprawdę pragnie Maryja z Trevignano Romano?

Objawienia Maryjne wiążą się często z ważnym przesłaniem, zachętą do szczególnego nabożeństwa lub odnowy duchowej. Czego zatem pragnie od nas Maryja z Trevignano Romano?

Maryja, ukazując się na przestrzeni ostatnich wieków, zawsze chciała przekazać nam coś szczególnego. Lourdes to wezwanie do szczególnego nabożeństwa wobec Niej a wreszcie – ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. W La Salette Matka Boża przypomniała nam o wartości depozytu wiary. Były to czasy szczególnego kwestionowania Boga, gdy zrewoltowana Francja rzuciła religii wyzwanie. Maryja wzywała do modlitwy, kładąc nacisk na siódmy dzień tygodnia, jako czas szczególnie przeznaczony dla Jej Syna.

Fatima to niemal krzyk Maryi o nawrócenie świata niemal w przeddzień wielkiej tragedii, jaką była II wojna światowa. Akita to już dramatyczny płacz krwawymi łzami i wręcz wstrząsające apele Maryi do nas o nawrócenie. Objawienia w Trevignano Romano poprzedziły jeszcze wizje z Tre Fontane – częściowo uznane już przez Kościół – w trakcie, których Piękna Pani przepowiedziała nawróconemu protestantowi Brunonowi Cornacchioli m.in. zamach na Jana Pawła II czy katastrofę w Czarnobylu.

Czym zatem charakteryzują się objawienia w Trevignano Romano?

Nie wolno się lękać!

Maryja z Trevignano Romano – choć przekazywane przez Nią proroctwa zdają się zapowiadać katastrofę – przede wszystkim wzywa nas do odwagi i niezłomności. Widząca Gisella Cardia podkreśla, że Matka Boża nie chce, abyśmy się bali. Zapewnia, iż jeśli zostaniemy świadkami prawdy i trwać będziemy w Łasce, nic nam nie grozi.

Ks. Grzegorz Bliźniak, który od lat odwiedza wzgórze Tre Vigne, na którym Maryja objawia się Giselli każdego trzeciego dnia miesiąca, potwierdza, iż Trevignano Romano jest raczej obietnicą zbawienia, a zatem źródłem nadziei, nie zaś przyczyną lęku. – Jeżeli matka widzi, że jej dziecko stoi na krawędzi przepaści, krzyczy, by natychmiast zrobiło krok w tyłu. Maryja postępuje podobnie, ale przecież nie oznacza to, że nas straszy. Ona chce nas ochronić – podkreśla kapłan.

I faktycznie, nawet jeśli w orędziach z Trevignano Romano znajdujemy proroctwo dotyczące jakiejś tragedii, zawsze jest ono warunkowe. Maryja wyciąga do nas rękę: jeśli nawrócicie się, będzie żałować i zadośćuczynicie Bogu, możecie wszystko zmienić. To dlatego nawet najbardziej dramatyczna przepowiednia z Trevignano Romano powinna jawić się nam jako szansa: Maryja ostrzega nas, dając nam tym samym możliwość ratunku.

A Gisella nie ma wątpliwości, że żyjemy w czasach okrutnych. Widząca mówi wprost, że tak źle jak dzisiaj nie było jeszcze nigdy w historii. Grzech panoszy się obecnie bardziej niż w czasach Sodomy i Gomorry. Jednak każdy, kto ma czyste sumienie, nie musi się lękać. – Ona jest Tą, Która przynosi pokój, miłość. Jeśli macie czyste sumienie, nie musicie się bać ani Boga, ani Maryi. Bóg jest miłosierny, ale jest też sprawiedliwy. Miłosierdzie Boże jest nieskończone, ale biada tym, którzy ściągną na siebie Boży gniew – zaznacza Gisella.

Czas nowego dogmatu?

Ksiądz Bliźniak zwraca uwagę, że Maryja z Trevignano Romano jest Matką Różańca Świętego, a także Współodkupiecielką. Tak, jak w Lourdes Piękna Pani powiedziała o sobie: jestem Niepokalane Poczęcie, tak w Trevignano Romano zwraca uwagę, iż jest Tą, Która Współodkupiła świat.

Duchowny zauważa, że nie jest to wcale nic nowego. W uznanych częściowo przez Kościół objawieniach amsterdamskich Maryja wręcz prosi o ustanowienie takiego dogmatu. – Matka Boża nie pozostawia wątpliwości: jeśli dogmat o Współodkupicielce zostanie ustanowiony, na świecie zapanuje pokój – zauważa ks. Bliźniak.

W Trevignano Romano wielką rolę odgrywa też Różaniec. Maryja objawia się tam w trakcie odmawiania tej właśnie modlitwy. – Wielu ludzi nawraca się właśnie wtedy, przystępują do spowiedzi. To wielka łaska – mówi Gisella Cardia. Piękna Pani często podkreśla, iż jest Królową Różańca Świętego, kładąc na to nabożeństwo szczególny nacisk.

A zatem Trevingano Romano, choć nie kryje żadnej szczególnej tajemnicy jak to miało miejsce w przypadku Fatimy, jest miejscem szczególnym, w którym Maryja nawołuje nas do odnowy serc. Nie chce byśmy się bali, lecz żyli z Chrystusem. A drogą do tego życia ma być właśnie uznanie Jej jako Współodkupicielki oraz częste odmawianie Różańca. – Matka Boża powiedziała: bądźcie miłością! Mamy być promieniami i przypominać Boga – mówi Gisella.

ZOBACZ KSIĄŻKI Z ORĘDZIAMI MARYI Z TREVIGNANO ROMANO

Orędzia Maryi, listopad 2017

Bądzcie czujni!

Trevignano Romano, 4 listopada 2017

Drogie dzieci,
dziękuję za wysłuchanie mojego wezwania w waszych sercach. Wy jesteście moimi źrenicami, oczami czystości i wiary. Często zadajecie sobie pytanie, co jest prawdą, a co fałszem, ale macie Jezusa, który poprowadzi was oraz sprawi, że to pojmiecie. Zawsze bądźcie czujni, ponieważ teraz wszystkie demony znajdują się na ziemi, zagrażając waszej wierze, a zwłaszcza grupom modlitewnym. Wkrótce Antychryst zostanie przedstawiony publicznie. Zawsze klękajcie na modlitwie, wszak nawet pasterze klękali przed Jezusem, dlaczego więc wy tego nie robicie? Nadal proszę mojego Syna, aby wszystko zostało złagodzone. Obejmuję was teraz macierzyńską miłością i błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 14 listopada 2017

Umiłowane dzieci,
dziękuję, że wysłuchaliście mojego wezwania w waszych sercach. Jestem waszą Matką Bolesną, która płacze nad dziećmi, które chodzą w ciemności, a nie w łasce. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, woda i ogień będą spadać z nieba, wielki wulkan zaś jest gotowy do przebudzenia. Umiłowane dzieci, kocham was. Otwórzcie serca i nawróćcie się. Biada tym, którzy nie wierzą w moje słowa, ponieważ nie będą gotowi, gdy przyjdzie czas. Módlcie się w intencji Japonii. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 18 listopada 2017

Drogie dzieci,
dziękuję, ponieważ posuwacie się naprzód w wypełnianiu misji, którą wam powierzyłam. Umiłowani, miejcie odwagę wiary, idźcie z głową podniesioną wysoko, nie odwracajcie się. Czekają was bardzo trudne czasy, módlcie się, módlcie się dużo, a przede wszystkim módlcie się do mojego Syna. Będę blisko was. Módlcie się za papieża, który pomimo wszystkich trudności utrzymuje prawdziwą wiarę. Módlcie się za Watykan, ponieważ wkrótce będzie miało tam miejsce trzęsienie ziemi. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 25 listopada 2017

Umiłowane dzieci,
dziękuję, iż wysłuchaliście mego wezwania w waszych sercach. Dziękuję również tym, którzy są ciekawi, i szukając prawdy, przybliżają się do modlitwy. Umiłowana córko, tym, którzy pytają, dlaczego Bóg karze, odpowiedz: ponieważ wielu dobrowolnie idzie za Szatanem, który wszedł do Kościoła Bożego, aby wszystko zniszczyć. Proszę was, byście byli wytrwali w modlitwie i przyjmowaniu sakramentów, bądźcie gotowi. Szatan subtelnie wchodzi w umysły wielu ludzi, budząc w nich wątpliwości co do tych objawień i moich orędzi. Wkrótce nadciągnie nagła powódź. Módlcie się w intencji Portugalii. Jestem blisko was, przede wszystkim w waszych udrękach. Trwam też szczególnie blisko prawdziwych pasterzy, którzy dają się prowadzić mojemu Synowi, Jezusowi. Teraz błogosławię was w imię Najświętszej Trójcy: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Orędzia Maryi, październik 2017

Bądźcie prawdziwą cząstką Kościoła

Trevignano Romano, 3 października 2017

Umiłowane dzieci, moje skarby,
dziękuję wam, że mnie posłuchaliście i odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Moje maleństwa, wyczuwam w waszych sercach wiele cierpień, ale proszę: miejcie wiarę i otwórzcie się, by moje promienie miłości mogły was przeniknąć. Umiłowani, to, co przepowiedziałam, już się dzieje. Spójrzcie, dzisiaj jest dzień wielkiej apostazji w Kościele, wkrótce usuną Eucharystię i krzyże z kościołów, aby dać miejsce współczesnym trendom i herezji. Proszę was, trzymajcie w rękach święty różaniec i odmawiajcie go codziennie, módlcie się za kapłanów i za ludzkość, aby wszyscy wybrali drogę prawdy, którą jest mój Syn, Jezus. Fałszywy kościół wraz z demonami zajmuje miejsce Jezusa. To jest dzień ucisku, wy jednak wyjdźcie i ogłaszajcie powrót mojego Syna. Bądźcie moimi apostołami. Kocham was i błogosławię w imię Najświętszej Trójcy, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 10 października 2017

Moje ukochane dzieci, wybrane, płomienie miłości
rozpalone na tej ziemi, dzieci mego serca, dziękuję, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie. Umiłowani moi, chwila Ostrzeżenia jest bardzo bliska, nie marnujcie więc czasu na rzeczy tego świata, ale pomyślcie o sprawach niebieskich. Moje miłości, ludzie zdradzają mego Syna, przede wszystkim moi umiłowani. Wkrótce wszystko to stanie się jaśniejsze dla waszych oczu. We Włoszech niedługo dojdzie do ważnego wydarzenia, lecz mimo wszystko niewielu uwierzy. Módlcie się w intencji Japonii. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

Trevignano Romano, 13 października 2017

Moje ukochane dzieci,
dziękuję za wysłuchanie mojego wezwania. Dziś, w tym szczególnym dniu, przybyłam i zwołałam was tutaj, abyście zgromadzili się na modlitwie i aby powiedzieć wam, że wszystko, czego doświadcza teraz ludzkość, jest również spowodowane brakiem poświęcenia Rosji, o co prosiłam już w Fatimie, właśnie po to, aby nie rozpoczęły się wojny, które nadciągają. Moi umiłowani, zapamiętajcie dobrze słowo „pamiątka”, wkrótce bowiem będzie ono obecne w Kościołach zamiast Eucharystii. „Pamiątka”. Tak bardzo prosiłam mojego Jezusa, abyście otrzymali wiele łask, aby zstąpiły tu na was w obfitości. Dlaczego zwlekacie z pokochaniem mojego Syna całym sercem? Teraz błogosławię was z macierzyńską miłością w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 24 października 2017

Drogie dzieci,
dziękuję za wysłuchanie mojego wezwania w waszych sercach. Jestem waszą Matką i stoję przy was, trzymając was za rękę. Umiłowani, nie lękajcie się. Ofiarowujcie mojemu Synowi wasze cierpienia, udręki i rany, ale czyńcie to z wiarą i całkowitym zaufaniem, a On przemieni wasze życie. Jesteście i będziecie wystawiani na próby, czasami straszne, lecz jestem tutaj, aby was pocieszać oraz wspierać. Nigdy nie zostawię was samych. Jezus udziela wielu łask w tych czasach, przyspieszając wszystko, by ukazać w ten sposób swoją obecność. Proszę was o nawrócenie, bądźcie prawdziwą cząstką Kościoła. Teraz błogosławię was z macierzyńską miłością w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 31 października 2017

Moje dzieci,
nie rozpaczajcie! Moi umiłowani, dziś wieczorem demony będą tańczyć i czcić nieprzyjaciela Boga. Dzieci moje, Jezus obrał sobie Rzym jako nowe Jeruzalem, tam osadził swój Kościół, co jednak ludzie tam zrobili? Obmyślili spisek przeciwko Niemu, a dzisiaj nadal Go krzyżują i wciąż powtarzają, że miłosierdzie Boga jest wielkie. Wkrótce jednak sprawiedliwość zatriumfuje, ponieważ zwycięży Kościół Boży. Jesteście moimi małymi płomieniami, idźcie naprzód i wzmóżcie modlitwę, ponieważ dojdzie do strasznych zdarzeń. Ja będę was chronić teraz i zawsze, a Ojciec już czeka na was, aby was przyjąć w swoje ramiona. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Orędzia Maryi, wrzesień 2017

Zawsze jestem przy was, kiedy mnie wyzywacie

Trevignano Romano, 2 września 2017

Moje ukochane dzieci,
dziękuję, że zebraliście się tutaj na modlitwie, ale jak bardzo rozproszone są wasze umysły! Weźcie krzyż z całym cierpieniem i goryczą, niczym Jezus, i idźcie naprzód. Biedni są ci, którzy nie słuchają moich pouczeń. Teraz daję wam moje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 3 września 2017

Moje dzieci,
dziękuję. To dla mnie pocieszenie – widzieć was tak licznie zgromadzonych tutaj, w tym błogosławionym miejscu. Moi ukochani, kiedy wyśmiewają was, kiedy nazywają was kłamcami i głupcami, pamiętajcie, że nie mówią tego o was, ale o moim Synu, to Jego zapierają się i obrażają. Kochani moi, jestem tutaj, aby dać wam odwagę wiary. Nigdy nie zawracajcie po tym, jak wejdziecie już na ścieżkę prawdy. Bądźcie odważni. Zapraszam was też do dawania świadectwa. Torujcie swoim postępowaniem drogę sprawiedliwości i oczyszczeniu. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Ja będę z wami. Módlcie się za Włochy, a przede wszystkim za Rzym. Módlcie się za Hiszpanię. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

[Niedługo później w Hiszpanii doszło do zamachów w Barcelonie. W tym miesiącu głosowano również za odłączeniem Barcelony od Hiszpanii. Wszczęto rebelie, rozpoczęły się represje policji i nad krajem zawisło poważne ryzyko wojny domowej]

Trevignano Romano, 5 września 2017

Umiłowani moi, cenne skarby mego serca,
dziękuję, że trwacie na modlitwie. Zawsze jestem przy was, kiedy mnie wzywacie. Znam wasze cierpienia i płaczę nad tym, co was czeka. Pragnę waszego „tak” – szczerego i płynącego z miłości. Umiłowane dzieci, wybaczajcie i nie bądźcie dumni. Zawsze dawajcie pierwszeństwo miłości. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 23 września 2017

Moje ukochane dzieci,
dziękuję wam, że zgromadziliście się na modlitwie, ponieważ postępując zgodnie z moimi wskazówkami, wzmocniliście ją. Drogie dzieci, proszę was, abyście nigdy nie zgasili tego płomienia wiary. Wiem, ile trudności i pułapek czyha w waszych domach, ale Duch Święty, jeśli Go wezwiecie, zamieszka w was, aby poprowadzić was właściwą ścieżką. Pamiętajcie, iż tylko Bóg jest życiem, prawdą oraz drogą. Proszę was, abyście składali ofiary i pościli w tym czasie wielkiego ucisku. Ukochani, mili, drodzy, nie lękajcie się, ja jestem z wami. Przygotujcie się na drugie przyjście mojego Syna. Módlcie się za Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Teraz błogosławię was w imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trevignano Romano, 30 września 2017

Umiłowane dzieci,
dziękuję wam za przybycie na modlitwę różańcową. Moi ukochani, ileż goryczy jest w waszych sercach, w waszych rodzinach i domach. Często jesteście wyczuleni na zło, które was otacza, ale nie zwracacie uwagi na łaski, które otrzymujecie. Mój Syn dopuszcza to doświadczenie, szczególnie w przypadku Jego ukochanych dzieci, by wystawić je na próbę. Jak mało wiary znajduję czasem u moich małych dzieci. Pragnę, abyście bardziej ufali. Otwórzcie wasze serca. Kiedy chodzicie do kościoła w niedzielę, nie róbcie tego z przyzwyczajenia, lecz z wiarą. Postępując inaczej, obrażacie mojego Syna. Módlcie się w intencji Włoch oraz bądźcie gotowi na to, iż mój Syn Jezus was obejmie. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.